bip gmina kampinos

2009-06-25 13:35:24

Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych


Oświadczenia majątkowe za rok 2007

•  Kierownik USC:  Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki
   Gruntami: 
Piotr Popowski  
  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  p.o. Z-ca Głównego Księgowego: Wiesława Liśkiewicz
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
   Integracyjnymi: 
Maria Wyganowska-Miklaszewska  
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: Ewa Burczyńska  
• Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej: 
Ludwik Kwiatkowski


Oświadczenia majątkowe za rok 2006

•  Kierownik USC:  Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska, Budownictwa i Inwestycji: Piotr Popowski
  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
   Integracyjnymi: 
Maria Wyganowska-Miklaszewska 
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: Ewa Burczyńska 
• Kierownik Gminnego Przedsiębiorstwa
  Gospodarki Komunalnej: 
Ludwik Kwiatkowski

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 12:35
Data modyfikacji: 25.06.2009 13:09
Liczba wyświetleń: 1608