bip gmina kampinos

2012-10-31 09:58:11

INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”


W dniu 31.10.2012 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

Konsultacje społeczne trwały od 30.08.2012 do 31.10.2012 roku.

W dniu 16 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Niepokalanowska 3) odbyło się spotkanie z dyskusją, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających aktywnie na terenie Gminy Kampinos.

Informacje zawarte w ‘Raporcie z konsultacji społecznych’ zostaną opublikowane do dn. 15 listopada i uwzględnione w treści Uzasadnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego  programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” na najbliższej Sesji Rady Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt uchwały i program 2012-11-15 14:58:45
załącznik Raport z konsultacji Programu na 2013 rok 2012-11-16 14:25:54

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 31.10.2012 09:58
Data modyfikacji: 31.10.2012 09:59
Liczba wyświetleń: 2314