bip gmina kampinos

2013-10-31 11:19:03

INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”


W dniu 31.10.2013 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
Konsultacje społeczne trwały od 16.09.2013 do 31.10.2013 roku.
W terminie od 16 września do 31 października br. zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu ww. uchwały. 
Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w BIP-ie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

W dniu 15 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Niepokalanowska 3) odbyło się spotkanie z dyskusją, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających aktywnie na terenie Gminy Kampinos.
W wyznaczonym terminie ww. podmioty wniosły uwagi i nowe propozycje uwzględnione w załączonym projekcie Programu innym kolorem.

Informacje zawarte w ‘Raporcie z konsultacji społecznych’ zostaną opublikowane do dn. 15 listopada i uwzględnione w treści Uzasadnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” na najbliższej Sesji Rady Gminy Kampinos, w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt Programu współpracy na rok 2014 uwzględniający uwagi 2013-10-31 11:20:49
załącznik Projekt Uchwały 2013-10-31 11:24:06
załącznik Raport z konsultacji Programu na 2014 rok 2013-11-13 14:39:33
załącznik Projekt Programu współpracy na rok 2014 w wersji ostatecznej 2013-11-13 14:40:21

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 31.10.2013 10:19
Data modyfikacji: 31.10.2013 10:19
Liczba wyświetleń: 1797