bip gmina kampinos

2014-10-31 14:17:07

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych - Program współpracy z NGO na 2015 rok


Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

W dniu 31.10.2014 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Konsultacje społeczne trwały od 15.09.2014 do 31.10.2014 roku.

W terminie od 15 września do 31 października br. zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu uchwały. 

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

W dniu 15 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Niepokalanowska 3) odbyło się spotkanie z dyskusją, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających aktywnie na terenie Gminy Kampinos.
W wyznaczonym terminie ww. podmioty wniosły uwagi uwzględnione w załączonym projekcie Programu kolorem czerwonym.

1. Projekt Uchwały  
2. Załącznik do Uchwały  
- 'Roczny Program współpracy ... z NGO na 2015 rok' - z propozycjami zmian
 --------------------------
Poniżej ‘Raport z konsultacji społecznych’ uwzględniający wprowadzone zmiany.
Uwagi zostały również zawarte w treści Uzasadnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” 
"Roczny Program... na 2015 rok" zostanie uchwalony na Sesji Rady Gminy Kampinos (w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku).

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Raport z przeprowadzonych konsultacji 2014-11-06 13:17:51

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 31.10.2014 13:17
Data modyfikacji: 06.11.2014 12:17
Liczba wyświetleń: 1514