bip gmina kampinos

2015-03-18 15:03:45

Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1 - POWIERZENIE


Wójt Gminy Kampinos OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2015 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Nauka pływania dla uczniów I etapu edukacyjnego z terenu Gminy Kampinos” – Zadanie nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Termin składania ofert upływa: 9 kwietnia 2015 r., o godz. 15.30

Formularz OFERTY do pobrania.

Termin naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji konkursowej (Zadanie Nr 1) upływa: 31 marca - ZGŁOSZENIE PRZEDSTAWICIELI.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie - Zadanie nr 1 2015-03-18 21:10:37
załącznik Zał. nr 1 - Ogłoszenie o otwartym konkursie 2015-03-18 21:12:09
załącznik Zał. nr 2 - Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej 2015-03-18 21:13:46
załącznik Zał. nr 3 - Formularz zgłoszeniowy 2015-03-18 21:15:00
załącznik Zał. nr 4,5,6 - Karty ocen 2015-03-18 21:17:26

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 18.03.2015 15:03
Data modyfikacji: 18.03.2015 21:25
Liczba wyświetleń: 1344