bip gmina kampinos

2015-03-19 15:48:04

Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 2 - WSPARCIE


Wójt Gminy Kampinos OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2015 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2015 roku - Zadanie nr 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Termin składania ofert upływa: 9 kwietnia 2015 r., o godz. 15.30

Formularz OFERTY do pobrania.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie 2015-03-19 16:16:00
załącznik Zał. Nr 2,3,4 - Karty ocen 2015-03-19 16:20:47
załącznik Zał. Nr 1 - Ogłoszenie 2015-03-20 08:55:49

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 19.03.2015 14:48
Data modyfikacji: 19.03.2015 15:23
Liczba wyświetleń: 1104