bip gmina kampinos

2016-10-17 12:15:44

Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.


Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Harmonogram przebiegu konsultacji:

17 października 2016 r. – publikacja informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’

17 października - rozpoczęcie konsultacji społecznych

7 listopada – spotkanie z dyskusją, godz. 18.00, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy

17 listopada – zakończenie konsultacji

19 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników

do 30 listopada 2016 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok 2016 przez Radę Gminy Kampinos

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt Uchwały 2016-10-17 12:15:57 Wróblewski Paweł
załącznik Projekt Programu Współpracy (załącznik do uchwały) 2016-10-17 12:16:05 Wróblewski Paweł
załącznik Formularz konsultacji 2016-10-17 12:16:12 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 17.10.2016 11:15
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1065