bip gmina kampinos

2017-10-25 14:10:52

Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 - 2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446) Wójt Gminy Kampinos informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 - 2023.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii pisemnej (także w formie elektronicznej) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Szczegółowe informacje, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz formularze przeznaczone do wyrażania opinii dostępne są na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Kampinos oraz w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kampinos. Konsultacje trwać będą od 26.10.2017 r. do 15.11.2017 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Wilczyńska
Data powstania: 25.10.2017 13:10
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 850