bip gmina kampinos

2018-05-17 12:08:52

Informacja o naborze wniosków dla spółek wodnychWójt Gminy Kampinos informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dotację dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą nr XIX/69/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. oraz Uchwałą NR XXXIV/155/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.

Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Termin składania wniosków: do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 18:00.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Kampinos na pomoc finansową dla spółek wodnych: 30 000,00 zł.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 17.05.2018 11:08
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 808