bip gmina kampinos

2009-06-24 12:38:57

Sporządzenie aktu urodzenia


Wymagane dokumenty :
1. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (druk zwany „Zgłoszenie urodzenia noworodka”),
2. Akt małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa,
3. Akt urodzenia matki dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa,
4. Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość.

Opłaty :
- sporządzenie aktu urodzenia (odpisy skrócone aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po sporządzenia aktu
  stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy) - jest zwolnione z opłaty skarbowej
  (cz. II, kol. 4, pkt 2, lit. b ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie, jeżeli dokumenty zostaną złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka.

Uwagi :
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności :
a) ojciec,
b) lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
c) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 11:38
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1739