bip gmina kampinos

2009-06-24 12:39:18

Sporządzenie aktu zgonu


Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Opłaty:
 sporządzenie aktu zgonu (odpis skrócony aktu zgonu wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego
  w  liczbie 3 egzemplarzy) - jest zwolnione z opłaty skarbowej
   (cz. II, kol. 4, pkt 2, lit. b ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Stanu Cywilnego miejsca, w którym nastąpił zgon
- dla Gminy Kampinos, Urząd Stanu Cywilnego mieści się w Urzędzie Gminy w Kampinosie,
  Tel: (22) 725 00 40 wew. 15

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie

Uwagi:
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
- do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
   a) małżonek lub dzieci zmarłego,
   b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
   c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
   d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
   e) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), Dział I

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 12:39
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1915