bip gmina kampinos

2020-03-13 14:22:05

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 1


Zarządzenie Nr 0050.28.2020 w srawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Aneta Wojcieska
Data powstania: 13.03.2020 13:22
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 414