bip gmina kampinos

2020-04-22 10:41:07

Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2020-04-22 10:43:13 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ 2020-04-22 10:49:40 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2020-04-22 10:56:56 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 1a - Formularz cenowy 2020-04-22 10:57:55 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 2 - JEDZ 2020-04-22 11:15:45 Korolewska Elżbieta
załącznik Załączniki nr 3 - 8 do SIWZ 2020-04-22 11:25:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - wzór umowy 2020-04-22 11:26:16 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2020-04-22 11:47:01 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10a - Charakterystyka gminy 2020-04-22 11:47:37 Korolewska Elżbieta
załącznik Klucz publiczny 2020-04-22 14:27:14 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert 2020-05-26 12:01:41 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert ( po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej) 2020-06-04 14:40:58 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania 2020-06-19 08:44:51 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-07-03 12:28:24 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 22.04.2020 10:41
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1233