bip gmina kampinos

2009-06-24 12:40:43

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą


Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica,
2. Oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
decyzja administracyjna o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50,00 zł –  (cz. I, kol. 2, pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
- Urząd Gminy w Kampinosie, Urząd Stanu Cywilnego, tel. (22) 725 00 40 w. 15,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), Dział I

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 11:40
Data modyfikacji: 24.06.2009 11:41
Liczba wyświetleń: 1657