bip gmina kampinos

2021-02-09 09:58:56

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2021 roku


 

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 08 lutego 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2021 roku - Zadanie nr 1

 

 

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2021 roku - Zadanie Nr 2

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Aneta Wojcieska
Data powstania: 09.02.2021 08:58
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 253