bip gmina kampinos

2009-06-25 13:09:40

Urząd Gminy i jednostki podległe


Oświadczenia majątkowe za rok 2022

p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz - na zakończenie pełnienia funkcji Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Edyta Włodarska - na rozpoczęcie pełnienia funkcji Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2021

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Z-ca Wójta: Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Monika Kowalska - Oświadczenie

Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa: Wanda Zalewska - Oświadczenie

Inspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie

p.o. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Monika Sieklicka - Oświadczenie

Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie

p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz - Oświadczenie

Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Kacprzak - na rozpoczęcie pełnienia funkcji - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Magdalena Tymofiewicz - na rozpoczęcie pełnienia funkcji - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Magdalena Tymofiewicz - na zakończenie pełnienia funkcji - Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Zastępca Wójta: Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz - Oświadczenie

 

    • Kierownik USC: Magdalena Tomczak - Oświadczenie

na zakończenie pełnienia fukcji Oświadczenie

    • Z-ca Kierownika USC: Monika Kowalska - Oświadczenie

    • Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa : Wanda Zalewska - Oświadczenie

    • Inspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie

    • Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie

    • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska - Oświadczenie

na koniec pełnienia funkcji Oświadczenie

      p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej: Monika Sieklicka - Oświadczenie

    • Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Zastępca Wójta: Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz Oświadczenie

Renata Zakowana Oświadczenie

Renata Zakowana na dzień 31.08.2020 r. Oświadczenie

    • Kierownik USC: Magdalena Tomczak - Oświadczenie

    • Z-ca Kierownika USC: Monika Kowalska - Oświadczenie

    • Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa : Wanda Zalewska

    - Oświadczenie

    • Podinspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie

    • Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie

    • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska - Oświadczenie

    • Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Wójt Gminy:           Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Zastępca Wójta:     Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik:                Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Renata Zakowana - Oświadczenie

  • Kierownik USC: Magdalena Tomczak -  Oświadczenie
  • Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa : Wanda Zalewska - Oświadczenie
  • Podinspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie
  • Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie
  • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska - Oświadczenie
  • Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

______________________________________________________

Oświadczenie na rozpoczęcie kadecncji 2018-2023 - Wójt Monika Ciurzyńska 

Oświadczenie na zakończenie kadencji 2014-2018 - Wójt Monika Ciurzyńska

______________________________________________________

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Wójt Gminy - Monika Ciurzyńska

Zastępca Wójta:    Sebastian Wardziak, Oświadczenie 

Skarbnik:                Hanna Dobrzyńska, Oświadczenie ; Oświadczenie

p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Renata Zakowana, Oświadczenie 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Marzena Małaszkiewicz, Oświadczenie

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 
   Wanda Zalewska; Oświadczenie  
•  Podinspektor ds. wymaru podatków: 
   Wiesława Piechota ; Oświadczenie  
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; Oświadczenie  
•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: 
   Urszula Hoczyk; Oświadczenie

•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: 
   Urszula Hoczyk - zakończenie pełnienia funkcji -Oświadczenie

•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska

   rozpoczęcie pełnienia funkcji - Oświadczenie

•  Specjalista Pracy Socjalnej w OPS, Anna Gruszecka; Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Wójt Gminy - Monika Ciurzyńska

Zastępca Wójta:    Mariusz Malinowski (za okres od 01.01.2016 do 31.10.2016 r.); Oświadczenie 

Zastępca Wójta:    Sebastian Wardziak, Oświadczenie 

Skarbnik:               Hanna Dobrzyńska; Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Krystian Ciszewski, Oświadczenie 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Krystian Ciszewski, na zakończenie pełnienia funkcji, Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Renata Zakowana, na ropoczęcie pełnienia funkcji, Oświadczenie 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Renata Zakowana, na zakończenie pełnienia funkcji, Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Marzena Małaszkiewicz, na rozpoczęcie pełnienia funkcji, Oświadczenie

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 
   Wanda Zalewska; Oświadczenie  
•  Inspektor ds. wymaru podatków: 
   Wiesława Piechota ; Oświadczenie  
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; Oświadczenie  
•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: 
   Urszula Hoczyk; Oświadczenie   
•  Specjalista Pracy Socjalnej w OPS, Anna Gruszecka; Oświadczenie

 

______________________________________________________

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie pełnienia funkcji: 

- Sebastian Wardziak - Zastępca Wójta

- Krystian Ciszewski - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji:

- Zastępca Wójta - Mariusz Malinowski - Oświadczenie

- Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego  z Oddziałami Integracyjnymi - Anna Rybka - Oświadczenie 

 


 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 12:09
Data modyfikacji: 11.10.2022 12:50
Liczba wyświetleń: 16663