bip gmina kampinos

2020-12-08 09:50:45

Uchwała nr Wa.428.2020 RIO z dnia 30.11.2020


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025 więcej...

2020-12-08 09:48:37

Uchwała nr Wa.429.2020 RIO z dnia 30.11.2020


w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok więcej...