bip gmina kampinos

2023-01-10 12:45:23

Uchwała Nr 3.j./25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r.


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kampinos. więcej...

2023-01-10 12:41:15

Uchwała Nr 3.I./25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r.


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kampinos na rok 2023. więcej...

2022-12-01 09:54:42

Uchwała Nr 3.h./95/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2029. więcej...

2022-12-01 09:50:46

Uchwała Nr 3.c./92/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu. więcej...