bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
Data Redaktor Zmiana
23.05.2023 07:35:04 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 07:30:24 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
23.05.2023 07:22:16 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
22.05.2023 13:57:18 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
22.05.2023 13:44:58 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
22.05.2023 12:51:11 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
22.05.2023 12:39:13 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. organizacji i kadr
19.05.2023 12:10:13 Martyna Kupska Edytowano artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
19.05.2023 12:09:17 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść sprawozdania do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
19.05.2023 12:08:56 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
19.05.2023 11:06:57 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
19.05.2023 11:01:38 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
19.05.2023 07:16:57 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 13:28:52 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 13:27:17 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 13:04:09 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:49:37 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:32:04 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:28:22 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:22:17 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:18:40 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:15:33 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:13:47 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:12:22 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 12:11:11 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
18.05.2023 10:48:01 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
17.05.2023 13:41:37 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść decyzji do artykułu Decyzja Nr 2055/2023 Wojewody Mazowieckiego
17.05.2023 13:41:29 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 2055/2023 Wojewody Mazowieckiego
17.05.2023 13:41:06 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść decyzji do artykułu Decyzja Nr 2057/2023 Wojewody Mazowieckiego
17.05.2023 13:40:46 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 2057/2023 Wojewody Mazowieckiego
17.05.2023 13:40:07 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść decyzji do artykułu Decyzja Nr 2056/2023 Wojewody Mazowieckiego
17.05.2023 13:39:02 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 2056/2023 Wojewody Mazowieckiego
16.05.2023 13:10:17 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
12.05.2023 08:14:23 Martyna Kupska Edytowano artykuł Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: "Biegamy po Kampinoskim Piekle"
12.05.2023 08:13:01 Martyna Kupska Edytowano artykuł Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: "Biegamy po Kampinoskim Piekle"
12.05.2023 08:02:21 Martyna Kupska Dodany załącznik Formularz zgłaszania uwag do artykułu Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: "Biegamy po Kampinoskim Piekle"
12.05.2023 08:02:02 Martyna Kupska Dodany załącznik Oferta realizacji zadania publicznego do artykułu Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: "Biegamy po Kampinoskim Piekle"
12.05.2023 08:01:13 Martyna Kupska Edytowano artykuł Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: "Biegamy po Kampinoskim Piekle"
12.05.2023 08:00:05 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: "Biegamy po Kampinoskim Piekle"
11.05.2023 14:17:37 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
11.05.2023 09:05:10 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie z dnia 10 maja 2023 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.05.2023 09:04:19 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 11 maja 2023 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.05.2023 08:59:46 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 10 maja 2023 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.05.2023 08:06:32 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
09.05.2023 13:40:58 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
09.05.2023 13:28:03 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
09.05.2023 13:02:20 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.
09.05.2023 12:52:38 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnika gospodarczego ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
09.05.2023 12:38:23 Martyna Kupska Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2022 r.
09.05.2023 12:38:16 Martyna Kupska Dodany załącznik RB -NDS korekta do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2022 r.