bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
23.03.2017 11:33:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:30:46 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:27:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:25:32 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:23:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:21:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:19:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:17:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:14:40 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:11:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:06:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:02:22 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:02:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 11:00:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:57:48 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:53:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:48:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:41:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:39:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:36:17 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:08:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
23.03.2017 10:03:39 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
22.03.2017 12:58:20 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Biuro Rady Gminy
22.03.2017 12:57:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Referat Finansowy
22.03.2017 12:57:43 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
22.03.2017 12:57:16 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Urząd Stanu Cywilnego
22.03.2017 12:56:56 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Stanowisko ds. zezwoleń, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego; IOD
22.03.2017 12:56:12 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
22.03.2017 11:24:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie
22.03.2017 07:40:39 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 16.03.2017 r.
22.03.2017 07:40:22 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 16.03.2017 r.
22.03.2017 07:39:35 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 16.03.2017 r.
21.03.2017 08:29:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
17.03.2017 07:09:13 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
16.03.2017 07:11:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie
14.03.2017 07:07:48 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 13 marca 2017 r.
08.03.2017 09:58:16 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
07.03.2017 12:05:01 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 13 marca 2017 r.
06.03.2017 07:39:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gminie Izabelin
06.03.2017 07:39:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gminie Izabelin
06.03.2017 07:38:42 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gminie Izabelin
02.03.2017 11:18:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
01.03.2017 12:45:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
01.03.2017 12:16:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
01.03.2017 12:13:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
01.03.2017 12:09:35 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
01.03.2017 12:05:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
01.03.2017 12:05:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
01.03.2017 12:02:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
01.03.2017 11:59:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017