bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
30.10.2015 09:34:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.28.2015.PP pn.: "Remont nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
30.10.2015 09:33:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.28.2015.PP pn.: "Remont nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
29.10.2015 14:34:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.27.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
29.10.2015 13:51:20 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze wniosków dla spółek wodnych
29.10.2015 13:50:53 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze wniosków dla spółek wodnych
29.10.2015 13:50:26 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze wniosków dla spółek wodnych
29.10.2015 13:49:25 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze wniosków dla spółek wodnych
28.10.2015 09:10:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.24.2015.PP pn.:„Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji siedmiu budynków w gminie Kampinos” "
27.10.2015 13:36:22 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2015
27.10.2015 12:21:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.27.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
27.10.2015 12:20:52 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.27.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
27.10.2015 12:20:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.27.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
27.10.2015 10:46:55 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.26.2015.PP pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos".:
26.10.2015 10:28:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wyniki wyborów do Senatu - Obwodowa Komisja Wyborcza w Zawadach do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
26.10.2015 10:28:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wyniki wyborów do Senatu - Obwodowa Komisja Wyborcza w Kampinosie do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
26.10.2015 10:26:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wyniki wyborów do Sejmu - Obwodowa Komisja Wyborcza w Zawadach do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
26.10.2015 10:24:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wyniki wyborów do Sejmu - Obwodowa Komisja Wyborcza w Kampinosie do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
23.10.2015 07:41:33 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. organizacji i kadr
22.10.2015 06:54:16 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
19.10.2015 13:29:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
19.10.2015 08:49:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
16.10.2015 12:44:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.10.2015 08:38:21 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Formularz konsultacyjny do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
16.10.2015 08:38:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt Programu (załącznik do uchwały) do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
16.10.2015 08:37:53 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
16.10.2015 08:37:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
15.10.2015 11:09:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
15.10.2015 10:54:53 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
15.10.2015 08:40:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
13.10.2015 13:20:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.26.2015.PP pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos".:
13.10.2015 13:19:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.26.2015.PP pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos".:
13.10.2015 13:15:09 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
13.10.2015 13:07:39 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
13.10.2015 12:58:02 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
13.10.2015 07:07:38 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja Wójta Gminy Kampinos w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
09.10.2015 13:12:34 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
09.10.2015 12:53:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/ 2016" :
07.10.2015 08:58:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie z dnia 30 września 2015 roku Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.10.2015 08:58:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 30 września 2015 roku Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.10.2015 09:30:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
05.10.2015 15:09:10 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 15:07:39 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 15:00:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.161.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisj wyborczychi do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
05.10.2015 13:40:33 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 13:29:12 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 13:28:39 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
05.10.2015 13:27:59 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2015
02.10.2015 16:19:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik do SIWZ nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2015 16:17:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załączniki do SIWZ od 3 do 8 do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2015 16:15:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki od 1 do 2a do artykułu Sprawa nr 271.10.2015.PN pn.:„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"