bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
05.05.2016 08:10:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 08:05:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 08:03:17 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 08:01:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 07:56:18 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.05.2016 14:11:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.04.2016 09:52:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy kampinos z dnia 28 kwietnia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
29.04.2016 09:51:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy kampinos z dnia 28 kwietnia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
26.04.2016 10:33:27 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
22.04.2016 11:13:11 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - Zadanie 2
22.04.2016 11:12:39 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - Zadanie 1
20.04.2016 15:09:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.22.2016.PP pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2016"
20.04.2016 08:30:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
18.04.2016 15:04:49 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2016 15:04:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2016 15:03:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2016 15:03:24 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.04.2016 09:29:15 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
11.04.2016 17:17:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
11.04.2016 10:12:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
07.04.2016 14:05:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 07.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 14:03:56 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 07.04.2016r. z artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 13:55:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 07.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 13:54:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 13:54:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ z dnia 07.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 11:48:11 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja o naborze wniosków dla spółek wodnych
06.04.2016 12:39:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.22.2016.PP pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2016"
06.04.2016 12:38:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2016.PP pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2016"
06.04.2016 08:03:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
06.04.2016 08:03:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.04.2016 08:02:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie z dnia 30.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.04.2016 08:02:31 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z dnia 30.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.04.2016 07:59:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.04.2016 07:58:11 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.04.2016 16:55:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 04.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
04.04.2016 16:40:40 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 04.04.2016r. z artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
04.04.2016 16:39:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 04.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
04.04.2016 16:38:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWz z dnia 04.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
04.04.2016 16:36:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
04.04.2016 11:16:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.04.2016 11:14:59 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.04.2016 11:12:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.04.2016 11:10:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.04.2016 11:08:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.04.2016 11:06:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.04.2016 11:03:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.04.2016 10:58:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
01.04.2016 11:54:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
01.04.2016 11:48:17 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
01.04.2016 11:39:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016