bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
06.08.2015 12:53:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik do SIWZ nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 12:44:38 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu ds. Oświaty
06.08.2015 12:18:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załączniki do SIWZ od 3-8 do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 12:17:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikazcja Istotnych Warunków Zamóienia do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 12:14:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 12:11:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 08:53:17 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu ds. Oświaty
05.08.2015 17:39:45 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:39:15 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:38:52 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:38:32 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:37:24 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:36:52 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:35:55 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:34:51 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 17:34:00 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 13:39:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
05.08.2015 13:21:33 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
05.08.2015 09:24:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
04.08.2015 13:07:11 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
04.08.2015 13:05:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
04.08.2015 13:03:52 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
30.07.2015 16:43:04 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:42:48 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:42:31 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:41:45 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:41:30 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:41:11 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:40:43 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:40:26 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:40:06 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:39:15 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:38:54 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:38:15 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:37:31 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:36:57 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:36:18 Edytowano artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:35:37 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 10:39:14 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:20:18 Wanda Zalewska Dodany załącznik do artykułu rejestr planów miejscowych
30.07.2015 07:19:44 Wanda Zalewska Dodany nowy artykuł rejestr planów miejscowych
30.07.2015 07:03:36 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:02:12 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:00:16 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 06:58:01 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
28.07.2015 09:16:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
28.07.2015 09:16:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
28.07.2015 09:15:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 15:09:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 15:09:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"