bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
02.10.2013 13:27:13 Edytowano artykuł 2011
02.10.2013 13:25:52 Edytowano artykuł 2011
30.09.2013 12:19:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 12:19:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 12:15:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 12:10:56 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 12:01:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
27.09.2013 13:23:02 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:19:17 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:11:10 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:10:48 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:10:37 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:09:21 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:08:31 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:59:24 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:56:53 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:51:00 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:48:30 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:43:45 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:41:56 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:41:55 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:39:01 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:32:14 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:31:26 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:30:14 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:27:35 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:26:24 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:24:55 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:22:05 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:17:15 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:10:55 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:21:15 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:14:23 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:08:01 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:04:42 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:37:37 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:37:28 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:27:34 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:21:17 Edytowano artykuł 2013
23.09.2013 13:41:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.09.2013 13:40:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.09.2013 13:40:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.09.2013 13:39:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
17.09.2013 11:11:06 Dodany załącznik FORMULARZ konsultacyjny do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:10:41 Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:10:23 Usunięty załącznik FORMULARZ konsultacyjny z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:10:19 Usunięty załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:02:53 Dodany załącznik FORMULARZ konsultacyjny do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:00:25 Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 10:59:50 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”