bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
29.12.2022 14:15:21 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
29.12.2022 11:07:54 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK”
29.12.2022 09:09:12 Martyna Kupska Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
29.12.2022 09:06:52 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
27.12.2022 14:45:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan zamówień publicznych - aktualizacja z dnia 27.12.2022 do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2022r.
27.12.2022 11:50:56 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:48:42 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:46:49 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:39:42 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:38:47 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:36:27 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:35:14 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:34:29 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:27:53 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
27.12.2022 11:26:48 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
22.12.2022 10:17:53 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Dane adresowe
22.12.2022 10:15:49 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Dane adresowe
22.12.2022 10:11:57 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Dane adresowe
22.12.2022 10:07:58 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
22.12.2022 08:08:29 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
21.12.2022 15:28:16 Martyna Kupska Edytowano artykuł Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
21.12.2022 15:18:26 Martyna Kupska Edytowano artykuł Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
21.12.2022 15:17:55 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
21.12.2022 12:06:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu FZ.271.27.2022.PP - Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2023"
21.12.2022 11:11:20 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
20.12.2022 15:13:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan zamówień publicznych - aktualizacja z dnia 20.12.2022 do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2022r.
15.12.2022 12:55:51 Martyna Kupska Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:55:41 Martyna Kupska Usunięty załącznik Program współpracy z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:52:17 Martyna Kupska Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:57 Martyna Kupska Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:40 Martyna Kupska Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:29 Martyna Kupska Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:19 Martyna Kupska Usunięty załącznik Formularz konsultacji z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:16 Martyna Kupska Usunięty załącznik Program współpracy z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:14 Martyna Kupska Usunięty załącznik Uzasadnienie z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:51:12 Martyna Kupska Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:50:57 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:40:45 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Kampinos
15.12.2022 12:35:28 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 12:31:08 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:30:43 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:28:43 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:26:17 Martyna Kupska Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:25:01 Martyna Kupska Dodany załącznik Program współpracy do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:24:20 Martyna Kupska Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:23:41 Martyna Kupska Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:22:27 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.12.2022 12:22:09 Martyna Kupska Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:20:38 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
15.12.2022 12:14:48 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.