bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
21.04.2022 12:59:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
21.04.2022 12:57:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
21.04.2022 12:55:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.31.2022 w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
21.04.2022 12:52:04 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
21.04.2022 10:00:13 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
21.04.2022 08:12:26 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
21.04.2022 08:09:57 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
19.04.2022 10:00:32 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
19.04.2022 09:41:25 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
19.04.2022 09:41:16 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
15.04.2022 10:47:33 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
15.04.2022 08:34:29 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
14.04.2022 12:26:00 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny
14.04.2022 12:24:13 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
14.04.2022 11:43:17 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
14.04.2022 11:36:05 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
14.04.2022 10:32:15 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny
14.04.2022 07:46:54 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
14.04.2022 07:43:16 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
14.04.2022 07:38:54 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny
13.04.2022 13:27:11 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
13.04.2022 13:25:10 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
13.04.2022 13:11:35 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
13.04.2022 13:06:21 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
13.04.2022 13:02:11 Milena Mańkowska Edytowano artykuł 2022
12.04.2022 07:49:24 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu dot. pozwolenia wodnoprawnego
12.04.2022 07:49:14 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu dot. pozwolenia wodnoprawnego
11.04.2022 15:53:26 Milena Mańkowska Edytowano artykuł Protokoły
11.04.2022 15:48:16 Milena Mańkowska Dodany nowy artykuł Protokoły
11.04.2022 15:32:22 Milena Mańkowska Edytowano artykuł Protokoły
11.04.2022 15:24:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:24:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5d -Wzór umowy - cz.4 do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:23:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5c - Wzór umowy - cz.3 do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:23:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5b - Wzór umowy - cz.2 do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:22:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5a - Wzór umowy - cz.1 do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:20:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:20:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:19:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 2- Formularz ofertowy do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:18:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Szczegółowy OPZ do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:17:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 15:16:45 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł FZ.271.8.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
11.04.2022 14:16:23 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
11.04.2022 10:13:45 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.04.2022 08:43:05 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.04.2022 07:08:13 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
08.04.2022 07:07:05 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Stanu Cywilnego
08.04.2022 07:05:49 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Stanu Cywilnego
08.04.2022 07:04:55 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Stanu Cywilnego
08.04.2022 07:03:47 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
08.04.2022 07:02:11 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej