bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Data Redaktor Zmiana
16.07.2010 13:10:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 12:51:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie nr 1 z artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 12:50:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 12:48:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
14.07.2010 13:41:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 13:38:46 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Modyfikacja SIWZ z artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 13:31:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 13:29:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 13:27:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
14.07.2010 13:25:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 17:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej”
12.07.2010 17:11:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej”
12.07.2010 17:09:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 17:09:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 09:24:31 Dodany załącznik Regulamin do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 09:24:13 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 09:23:33 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 09:22:21 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 09:18:48 Usunięto artykuł Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego z kategorii OGŁOSZENIA
12.07.2010 08:52:01 Dodany załącznik do artykułu
12.07.2010 08:51:43 Dodany nowy artykuł
02.07.2010 13:54:29 Edytowano artykuł Dane adresowe
02.07.2010 13:53:10 Edytowano artykuł Dane adresowe
02.07.2010 10:34:01 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
02.07.2010 10:30:57 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
29.06.2010 08:09:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu SPRAWA NR 341/5/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” -zadomienie o wyniku postępowania
29.06.2010 08:04:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł SPRAWA NR 341/5/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” -zadomienie o wyniku postępowania
28.06.2010 07:02:42 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
28.06.2010 07:01:14 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
28.06.2010 07:00:05 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
24.06.2010 11:14:13 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:13:45 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:13:26 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:12:30 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:10:09 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:08:57 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:07:57 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:55:42 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:51:36 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:49:51 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:49:10 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 09:32:22 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 08:56:40 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 08:52:49 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 08:23:57 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 07:59:27 Edytowano artykuł Przynależność gminy do stowarzyszeń
23.06.2010 08:29:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
23.06.2010 08:28:49 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
23.06.2010 08:06:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
23.06.2010 08:05:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej