bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
Data Redaktor Zmiana
02.03.2010 09:24:51 Dodany nowy artykuł WZÓR UMOWY
02.03.2010 09:23:59 Dodany załącznik SPRAWOZDANIE do artykułu SPRAWOZDANIE
02.03.2010 09:23:45 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE
02.03.2010 09:22:58 Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 09:22:44 Usunięty załącznik z artykułu OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 09:22:19 Dodany załącznik do artykułu OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 09:21:28 Dodany nowy artykuł OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 09:15:16 Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu FORMULARZ OFERTY
02.03.2010 09:08:44 Dodany nowy artykuł FORMULARZ OFERTY
02.03.2010 09:07:30 Dodany załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA do artykułu TREŚĆ OGŁOSZENIA
02.03.2010 09:05:56 Dodany nowy artykuł TREŚĆ OGŁOSZENIA
02.03.2010 09:03:58 Usunięto artykuł TREŚĆ OGŁOSZENIA z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 09:03:54 Usunięto artykuł SPRAWOZDANIE z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 09:03:51 Usunięto artykuł FORMULARZ OFERTOWY z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 09:03:47 Usunięto artykuł OŚWIADCZENIE OFERENTA z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 09:03:06 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 09:02:44 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 09:02:27 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 09:02:07 Dodany nowy artykuł
26.02.2010 07:07:58 Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie - II etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
22.02.2010 09:41:21 Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
19.02.2010 12:19:29 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 12:18:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego
19.02.2010 12:17:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego
19.02.2010 12:15:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Plan zagospodarowania parku do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 Załącznik nr 12 - Plan zagospodarowania parku
19.02.2010 12:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 Załącznik nr 12 - Plan zagospodarowania parku
19.02.2010 12:10:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 pn.: " Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" - SIWZ
19.02.2010 12:09:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 pn.: " Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" - SIWZ
19.02.2010 12:07:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 12:02:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 08:16:47 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy ogłoszonego na dzień 17 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:16:26 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy ogłoszonego na dzień 17 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:14:35 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:13:54 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:13:41 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 07:59:19 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:54:07 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:53:16 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:52:29 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:51:29 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:50:36 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:49:45 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:48:50 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:42:53 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:40:53 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:40:02 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:39:31 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:37:41 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:36:43 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:34:15 Edytowano artykuł 2009