bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
Data Redaktor Zmiana
20.08.2010 07:53:21 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Prusy
19.08.2010 14:41:21 Dodany załącznik do artykułu Wykaz jednostek ( zakładów ) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos
19.08.2010 14:39:58 Dodany nowy artykuł Wykaz jednostek ( zakładów ) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos
19.08.2010 14:39:12 Usunięto artykuł Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z kategorii Ochrona środowiska
19.08.2010 14:38:50 Edytowano artykuł Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
13.08.2010 14:48:26 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:47:33 Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:47:07 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:46:20 Usunięty załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:44:44 Dodany załącznik Regulamin przetargu do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:44:26 Dodany załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:43:50 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:40:14 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:20:05 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:19:48 Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:18:07 Dodany załącznik Regulamin przetargu do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:17:51 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:16:30 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
02.08.2010 14:11:57 Edytowano artykuł UCHWAŁA NR LII/237/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
02.08.2010 14:07:06 Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR LII/237/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
02.08.2010 14:05:37 Edytowano artykuł
02.08.2010 14:04:55 Edytowano artykuł
30.07.2010 13:06:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Regulamin do artykułu Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
30.07.2010 13:06:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
30.07.2010 13:03:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
26.07.2010 15:50:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu SPRAWA NR 341/6/2010 pn.:"Zakup energii elektrycznej” -zadomienie o wyniku postępowania
26.07.2010 15:50:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł SPRAWA NR 341/6/2010 pn.:"Zakup energii elektrycznej” -zadomienie o wyniku postępowania
19.07.2010 08:19:32 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
19.07.2010 08:19:12 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
16.07.2010 14:10:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 13:51:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie nr 1 z artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 13:50:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 13:48:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
14.07.2010 14:41:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:38:46 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Modyfikacja SIWZ z artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:31:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:29:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:27:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
14.07.2010 14:25:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 18:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej”
12.07.2010 18:11:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej”
12.07.2010 18:09:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 18:09:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 10:24:31 Dodany załącznik Regulamin do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:24:13 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:23:33 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:22:21 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:18:48 Usunięto artykuł Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego z kategorii OGŁOSZENIA
12.07.2010 09:52:01 Dodany załącznik do artykułu
12.07.2010 09:51:43 Dodany nowy artykuł