bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Data Redaktor Zmiana
17.07.2020 10:27:36 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 12/2020 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
14.07.2020 13:20:25 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
14.07.2020 11:38:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
14.07.2020 07:10:23 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
13.07.2020 15:37:50 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
13.07.2020 10:44:08 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Protokoły z wyborów - II tura
13.07.2020 10:09:35 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
10.07.2020 13:15:23 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
09.07.2020 13:12:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.19.2020.PP pn."Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach remontu dróg w gminie Kampinos"
09.07.2020 07:15:09 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
08.07.2020 09:37:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
08.07.2020 09:02:45 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
08.07.2020 09:00:35 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
08.07.2020 08:54:32 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
08.07.2020 08:47:45 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
08.07.2020 08:44:45 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
08.07.2020 08:41:59 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
08.07.2020 08:38:24 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
07.07.2020 09:15:26 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
06.07.2020 11:15:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe po zmianach z dnia 06.07.2020 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.19.2020.PP pn."Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach remontu dróg w gminie Kampinos"
03.07.2020 11:28:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
03.07.2020 11:26:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.19.2020.PP pn."Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach remontu dróg w gminie Kampinos"
03.07.2020 11:06:59 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.19.2020.PP pn."Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach remontu dróg w gminie Kampinos"
02.07.2020 07:16:31 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2019
02.07.2020 07:07:48 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł 2019
01.07.2020 11:40:59 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł 2019
01.07.2020 11:27:43 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2019
01.07.2020 10:56:35 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2019
01.07.2020 10:53:26 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł 2019
30.06.2020 09:40:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
30.06.2020 09:35:29 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
30.06.2020 09:28:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
29.06.2020 15:05:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Oświadczenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:53:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 5 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:52:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 4 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:52:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 3 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:52:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 2 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:51:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - cz. 1 do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:46:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Zgłoszenie robót do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:41:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:40:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 14:33:43 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.18.2020.PN pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"
29.06.2020 12:13:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""
29.06.2020 09:35:57 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Protokoły z wyborów
29.06.2020 09:30:36 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Protokoły z wyborów
29.06.2020 09:27:02 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Protokoły z wyborów
26.06.2020 07:02:43 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Głosujmy bezpiecznie!
26.06.2020 07:02:12 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Głosujmy bezpiecznie!
26.06.2020 06:59:07 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o sposobie głosowania
25.06.2020 10:27:40 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Zawadach