bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
Data Redaktor Zmiana
11.01.2022 11:31:52 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Urząd Stanu Cywilnego
10.01.2022 15:19:44 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2022 roku
10.01.2022 12:23:52 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
10.01.2022 09:11:07 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV/156/20 z dnia 28.09.2020 r.
10.01.2022 09:09:48 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/156/20 z dnia 28.09.2020 r.
05.01.2022 15:04:10 Aneta Wojcieska Dodany załącznik LEGENDA do artykułu rejestr planów miejscowych
05.01.2022 15:03:11 Aneta Wojcieska Dodany załącznik GEOTIFF do artykułu rejestr planów miejscowych
05.01.2022 15:02:41 Aneta Wojcieska Dodany załącznik MPZP do artykułu rejestr planów miejscowych
05.01.2022 14:57:04 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2022 roku
05.01.2022 14:15:42 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2022 roku
04.01.2022 10:23:23 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
04.01.2022 09:16:16 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Wniosek o warunki zabudowy do artykułu WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy
04.01.2022 09:15:22 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Druk wniosku z artykułu WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy
04.01.2022 09:01:04 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
04.01.2022 08:55:20 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
04.01.2022 08:46:46 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Petycja o stwierdzenie nieważności uchwał lub wskazanie, że uchwały zostały wydane z naruszeniem prawa
03.01.2022 16:09:17 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Protokoły
03.01.2022 11:45:31 Aneta Wojcieska Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/185/21 Rady Gminy Kampinos do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
03.01.2022 11:39:44 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik Uchwała nr XXII/123/2020 Rady Gminy Kampinos z artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
03.01.2022 11:36:59 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 11:36:51 Aneta Wojcieska Dodany załącznik Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 11:36:05 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 11:36:00 Aneta Wojcieska Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVI/230/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 25.X.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028 do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 11:34:32 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:46:53 Aneta Wojcieska Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:46:31 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:32:37 Aneta Wojcieska Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:30:21 Aneta Wojcieska Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:25 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXVI/159/16 prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:22 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXVI/159/16 program ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:17 Aneta Wojcieska Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/159/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024r. z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
03.01.2022 10:26:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
30.12.2021 12:48:39 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 12:26:07 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 12:25:43 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Oświadczenie RODO do artykułu Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 12:25:10 Agnieszka Więckowska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Sekretarza
30.12.2021 09:37:45 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.12.2021 09:37:28 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.12.2021 09:34:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
30.12.2021 09:33:34 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29.12.2021 15:17:54 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29.12.2021 13:05:13 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
29.12.2021 12:59:06 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
29.12.2021 11:53:29 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisje Sesji Rady Gminy Kampinos
29.12.2021 10:31:59 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
28.12.2021 12:53:04 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
28.12.2021 12:43:07 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
28.12.2021 12:32:27 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Rada Gminy
28.12.2021 11:27:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
28.12.2021 11:11:09 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021