bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Data Redaktor Zmiana
07.11.2019 14:09:20 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik z artykułu rejestr planów miejscowych
07.11.2019 08:55:22 Monika Chądzyńska Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 08:54:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 08:54:24 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 08:40:15 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
07.11.2019 08:37:17 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
07.11.2019 07:11:11 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
07.11.2019 07:08:34 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
06.11.2019 12:02:57 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenia Wójta Gminy Kampinos w sprawie przetargu nieograniczonego
06.11.2019 12:01:28 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
06.11.2019 12:00:36 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
06.11.2019 11:54:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 10:34:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 10:29:16 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 10:21:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 10:14:40 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 09:45:12 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 08:55:45 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.11.2019 08:54:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
05.11.2019 14:05:43 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
05.11.2019 10:49:35 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
05.11.2019 10:49:19 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
05.11.2019 10:48:35 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
05.11.2019 10:48:12 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
05.11.2019 10:46:46 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogloszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 10:46:19 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 10:46:13 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 10:19:46 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 08:22:31 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 08:22:15 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 08:21:30 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
05.11.2019 08:20:44 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pondinspektor/Inspektor ds. planowania przestrzennego
04.11.2019 14:21:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
04.11.2019 13:55:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
04.11.2019 13:54:43 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
04.11.2019 10:55:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
04.11.2019 10:54:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
04.11.2019 10:26:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - zmiana z dnia 04.11.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
04.11.2019 10:24:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 31.10.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:53:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:52:20 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:52:17 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:50:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:46:18 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:45:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:43:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:42:59 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 08:13:23 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.10.2019 08:00:40 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:00:31 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego