bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
22.04.2020 09:57:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1a - Formularz cenowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
22.04.2020 09:56:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
22.04.2020 09:56:34 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Formularz ofertowy - załącznik nr 1 z artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
22.04.2020 09:55:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
22.04.2020 09:49:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
22.04.2020 09:43:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
22.04.2020 09:41:07 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.8.2020.PN pn. " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kampinos"
22.04.2020 08:53:28 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Informacja wyborcza
22.04.2020 08:52:32 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja wyborcza
21.04.2020 14:31:01 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych
20.04.2020 14:50:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
20.04.2020 14:49:14 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
20.04.2020 14:48:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
20.04.2020 14:48:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - modyfikacja za dnia 20.04.2020 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
20.04.2020 14:47:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
20.04.2020 13:52:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
20.04.2020 13:49:18 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
17.04.2020 10:12:46 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
14.04.2020 11:10:30 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Informacja dla komitetów wyborczych i wyborców
14.04.2020 09:39:45 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Zgłoszenie wyborcy - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej do artykułu Zgłoszenie wyborcy - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
14.04.2020 09:38:22 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Zgłoszenie wyborcy - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
10.04.2020 09:42:40 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 kwietnia 2020 roku
10.04.2020 09:40:40 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
10.04.2020 09:38:52 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
09.04.2020 14:05:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:58:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (zjazd indywidualny) do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:58:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (rzut skrzyżowania) do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:57:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (przekrój poprzeczny) do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:54:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (szkic usytuowania) do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:52:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Zgłoszenie robót do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:51:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:48:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
09.04.2020 13:47:04 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.7.2020.PN pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
08.04.2020 14:29:32 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr XXII/123/2020 Rady Gminy Kampinos do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
08.04.2020 14:28:41 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
07.04.2020 07:59:59 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
06.04.2020 14:21:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
02.04.2020 12:00:47 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
01.04.2020 14:07:38 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
31.03.2020 07:02:13 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
31.03.2020 07:01:50 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
30.03.2020 10:59:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
30.03.2020 10:53:43 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
27.03.2020 12:59:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2020.WR pn. " Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach zadania" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca""
27.03.2020 12:55:38 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.4.2020.WR pn. " Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach zadania" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca""
27.03.2020 11:03:55 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem
27.03.2020 10:48:44 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
27.03.2020 06:49:56 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem
26.03.2020 07:38:17 Monika Chądzyńska Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.
26.03.2020 07:38:00 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-UZ do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.