bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
31.10.2019 09:50:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:46:18 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:45:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:43:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 09:42:59 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
31.10.2019 08:13:23 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
30.10.2019 08:00:40 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:00:31 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 08:00:05 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 07:59:51 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 07:59:24 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 07:59:07 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 07:58:31 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.10.2019 07:58:13 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2019 13:22:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
29.10.2019 13:21:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - STWiORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 13:20:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 13:19:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 13:16:05 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
29.10.2019 10:23:27 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XIV Sesji Rady Gminy Kampinos
28.10.2019 14:36:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.10.2019 09:48:49 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
23.10.2019 09:48:37 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
23.10.2019 09:47:37 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
23.10.2019 09:47:22 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
17.10.2019 09:53:51 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
16.10.2019 11:34:56 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Projek uchwały do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 11:34:22 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 11:33:25 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Program współpracy do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 11:33:02 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 11:28:28 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."
16.10.2019 10:10:47 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
14.10.2019 11:40:24 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
14.10.2019 10:57:32 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
14.10.2019 10:56:51 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
14.10.2019 07:14:26 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Informacja o Obwodowych Komisjach Wyborczych z artykułu Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.10.2019 07:14:14 Monika Chądzyńska Usunięto artykuł Protokoły z wyborów z kategorii Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
14.10.2019 07:13:52 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł
14.10.2019 07:04:43 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Protokół z głosowania wyborów do Sejmu - obwód 1 z artykułu
14.10.2019 07:03:39 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Protokół z głosowania wyborów do Sejmu - obwód 1 do artykułu
14.10.2019 07:03:16 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł
14.10.2019 07:02:20 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł
14.10.2019 07:02:02 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.10.2019 07:01:29 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
10.10.2019 08:55:10 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
10.10.2019 08:54:31 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres do 3 lat
09.10.2019 12:45:22 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
09.10.2019 12:10:10 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 października 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.10.2019 12:09:41 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 października 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.10.2019 12:36:58 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 października 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego