bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Data Redaktor Zmiana
11.04.2018 08:19:05 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
11.04.2018 08:18:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
11.04.2018 08:18:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
11.04.2018 08:15:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.04.2018 08:12:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Komunikat ws. wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej (zakończone)
10.04.2018 08:11:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
09.04.2018 11:09:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie z dnia 28 marca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
09.04.2018 11:08:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z dnia 28 marca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
06.04.2018 10:50:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 10:49:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 09:21:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 09:21:38 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 09:21:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
05.04.2018 13:35:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.04.2018 11:09:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
05.04.2018 11:08:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
05.04.2018 11:04:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:01:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:00:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:58:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:55:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:53:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:50:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:48:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:46:43 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:41:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:40:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:39:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:35:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:28:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:26:34 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:24:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:21:25 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 10:20:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.04.2018 14:29:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.03.2018 13:43:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2018 r.
29.03.2018 13:43:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2018 r.
29.03.2018 12:44:02 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.03.2018 09:00:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
27.03.2018 12:30:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.03.2018 12:30:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.03.2018 07:42:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
26.03.2018 17:41:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.12.2017.PN pn." Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A"
26.03.2018 10:12:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
23.03.2018 11:45:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
23.03.2018 06:35:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r.
23.03.2018 06:35:09 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r.
22.03.2018 14:25:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 21 marca 2018 rw sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
22.03.2018 14:25:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 21 marca 2018 rw sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
16.03.2018 13:15:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"