bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
Data Redaktor Zmiana
03.12.2018 11:28:21 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
29.11.2018 18:43:42 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł II Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2018 r.
29.11.2018 09:05:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
28.11.2018 13:10:11 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
27.11.2018 15:18:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.122.2018.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
27.11.2018 15:16:15 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.122.2018.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
27.11.2018 11:41:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść raportu do artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
27.11.2018 11:40:58 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
27.11.2018 10:14:20 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
27.11.2018 09:57:02 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Statut Gminy Kampinos
26.11.2018 13:30:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniou z dnia 26.11.2018 do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
26.11.2018 13:25:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.11.2018r. do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
26.11.2018 13:18:53 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
22.11.2018 13:16:50 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
22.11.2018 10:09:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
22.11.2018 10:09:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
22.11.2018 09:16:26 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.11.2018 12:49:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.11.2018 12:48:12 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.11.2018 12:41:03 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.11.2018 10:46:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.11.2018 10:39:45 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
19.11.2018 18:42:37 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł I Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 19 listopada 2018 r.
15.11.2018 12:34:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
15.11.2018 11:52:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
14.11.2018 13:28:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
14.11.2018 13:28:34 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
13.11.2018 14:38:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2018.PN pn. " Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Kampinos"
13.11.2018 09:30:09 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść postanowienia do artykułu Postanowienie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
13.11.2018 09:29:51 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
08.11.2018 15:17:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.115.2018.WR pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkampinos - II etap"
08.11.2018 15:16:19 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.115.2018.WR pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkampinos - II etap"
08.11.2018 14:07:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2018.PN pn. " Budwa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos i Zawady""
07.11.2018 15:10:20 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
07.11.2018 14:20:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2018.PN pn. " Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Kampinos"
07.11.2018 10:05:00 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
06.11.2018 10:49:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2018.PN pn. " Budwa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos i Zawady""
05.11.2018 09:02:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
31.10.2018 09:33:33 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
31.10.2018 09:31:27 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
31.10.2018 09:24:12 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
30.10.2018 14:06:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
30.10.2018 14:01:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2018.PN pn. " Budwa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos i Zawady""
30.10.2018 14:01:05 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Informacja z otwarcia ofert z artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2018.PN pn. " Budwa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos i Zawady""
30.10.2018 13:58:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2018.PN pn. " Budwa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos i Zawady""
29.10.2018 14:21:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.10.2018 12:25:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.10.2018 12:21:26 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.10.2018 12:03:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.10.2018 11:15:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Formularz zgłaszania uwag do artykułu Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."