bip gmina kampinos

Statystyki

10 najczęściej odwiedzanych artykułów
1. Dane adresowe 753937
2. Dane adresowe 752966
3. Dane adresowe 752657
4. Dane adresowe 752274
5. Dane adresowe 752271
6. Dane adresowe 752082
7. Dane adresowe 734305
8. Dane adresowe 734305
9. Dane adresowe 734305
10. Dane adresowe 713934
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów
10 najczęściej odwiedzanych kategorii
1. Ogłoszenia o naborze 762349
2. Urząd Gminy 749406
3. OGŁOSZENIA 120380
4. Rejestry i Ewidencje 102567
5. OTWARTE KONKURSY OFERT 93540
6. PRZETARGI dot. nieruchomości 72242
7. Oferty składane w trybie art. 19a ustawy 66265
8. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 55005
9. Organizacje pozarządowe 49687
10. Poniżej 14 000 Euro ZAPROSZENIA do składania ofert 40172
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii