bip gmina kampinos

2019-12-23 16:08:29

Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-12-23 16:23:17 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6- Istotne postanowienia umowy 2019-12-23 16:23:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy 2019-12-23 16:24:18 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr7 - Pozwolenie na budowę 2019-12-23 16:24:59 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I 2019-12-23 16:26:40 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II 2019-12-23 16:28:49 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III 2019-12-23 16:30:10 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV 2019-12-23 16:33:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V 2019-12-23 16:35:49 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI 2019-12-23 16:37:51 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII 2019-12-23 16:39:43 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII 2019-12-23 16:42:06 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX 2019-12-23 16:43:27 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I 2019-12-23 16:45:14 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II 2019-12-23 16:48:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny 2019-12-23 16:50:11 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego 2019-12-23 16:51:28 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego 2019-12-23 16:52:21 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej 2019-12-23 16:54:15 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego 2019-12-23 16:55:00 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary 2019-12-23 16:57:51 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB 2019-12-23 16:59:45 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2019-12-23 17:11:17 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedzi na pytania 2020-01-07 14:52:34 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ - modyfikacja za dnia 07.01.2020 r. 2020-01-07 14:53:07 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-01-07 14:53:36 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 08.01.2020r. 2020-01-08 13:46:35 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 09.01.2020 2020-01-09 14:15:16 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar w wersji edytowalnej 2020-01-09 14:18:32 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert 2020-01-17 13:14:28 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania 2020-02-05 13:09:41 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-02-14 14:14:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy 2020-06-01 15:56:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy z dn. 31.12.2020r. 2021-04-19 15:15:13 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy z dn. 19.04.2021r. 2021-04-19 15:15:49 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 23.12.2019 16:08
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3083