bip gmina kampinos

2011-08-23 14:31:19

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011


Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. wybory do Sejmu RP i Senatu RP odbędą się w niedzielę 9 października 2011 r.

Lokale wyborcze w tym dniu będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00


Siedziby obwodowych komisji wyborczych

na terenie Gminy Kampinos:

Obwód nr 1 KAMPINOS -
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3,
                                        05-085 Kampinos

Obwód nr 2 ZAWADY -
OSP Zawady, Zawady 22, 05-085 Kampinos
                                    (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (wyciąg)

INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów  wyborczych związanych z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 września 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne

INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

INFORMACJA o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców

ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2011 Wójta Gminy Kampinos z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 września 2011 r. dotycząca ukonstytuowania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawadach

 WIĘCEJ INFORMACJI dot. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2011

Aktualne informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.08.2011 14:31
Data modyfikacji: 05.10.2011 11:53
Liczba wyświetleń: 2612