bip gmina kampinos

2009-06-25 13:09:40

Urząd Gminy i jednostki podległe


Oświadczenie na zakończenia kadencji tj. na dzień 29.02.2024 r. - Wójt Monika Ciurzyńska

Oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska tj 02.05.2024 r.- Z-ca Wójta Sebastian Wardziak

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2023

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - oświadczenie

Z-ca Wójta: Sebastian Wardziak - oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - oświadczenie

Kierownik USC: Monika Kowalska - oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Kacprzak - oświadczenie

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego I Rolnictwa: Wanda Zalewska - oświadczenie

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat: Ewelina Stępniak - oświadczenie

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat: Wiesława Piechota - oświadczenie

Inspektor ds. księgowości podatkowej: Magdalena Szwarczewska - oświadczenie

p.o. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Monika Sieklicka - oświadczenie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej: Beata Rutkowska - oświadczenie

Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej, Kierownik Świetlicy Środowiskowej LIPA z Oddziałami Specjalistycznymi w Łazach: Anna Gruszecka - oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie: Edyta Włodarska - oświadczenie

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat: Wiesława Piechota (na zakończenie stosunku pracy) - oświadczenie

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat: Ewelina Stępniak (w związku z przyjęciem obowiązków wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta) - oświadczenie

Inspektor ds. księgowości podatkowej: Magdalena Szwarczewska (w związku z przyjęciem obowiązków wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta) oświadczenie

Oświadczenia majątkowe za rok 2022

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - oświadczenie

Z-ca Wójta: Sebastian Wardziak - oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - oświadczenie

Kierownik USC: Monika Kowalska - oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Kacprzak - oświadczenie

Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa: Wanda Zalewska - oświadczenie

Inspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - oświadczenie

p.o. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Monika Sieklicka - oświadczenie

Kierownik OPS: Beata Rutkowska - oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Edyta Włodarska - oświadczenie

Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Edyta Włodarska (rozpoczęcie pełnienia funkcji) - oświadczenie

p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz (na zakończenie pełnienia funkcji) - oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2021

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Z-ca Wójta: Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Monika Kowalska - Oświadczenie

Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa: Wanda Zalewska - Oświadczenie

Inspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie

p.o. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Monika Sieklicka - Oświadczenie

Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie

p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz - Oświadczenie

Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Kacprzak - na rozpoczęcie pełnienia funkcji - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Magdalena Tymofiewicz - na rozpoczęcie pełnienia funkcji - Oświadczenie

Z-ca Kierownika USC: Magdalena Tymofiewicz - na zakończenie pełnienia funkcji - Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Zastępca Wójta: Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz - 

Oświadczenie

    • Kierownik USC: Magdalena Tomczak - Oświadczenie

na zakończenie pełnienia fukcji Oświadczenie

    • Z-ca Kierownika USC: Monika Kowalska - Oświadczenie

    • Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa : Wanda Zalewska - Oświadczenie

    • Inspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie

    • Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie

    • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska - Oświadczenie

na koniec pełnienia funkcji Oświadczenie

      p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej: Monika Sieklicka - Oświadczenie

    • Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Wójt Gminy: Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Zastępca Wójta: Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik: Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Marta Dobosz Oświadczenie

Renata Zakowana Oświadczenie

Renata Zakowana na dzień 31.08.2020 r. Oświadczenie

    • Kierownik USC: Magdalena Tomczak - Oświadczenie

    • Z-ca Kierownika USC: Monika Kowalska - Oświadczenie

    • Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa : Wanda Zalewska

    - Oświadczenie

    • Podinspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie

    • Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie

    • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska - Oświadczenie

    • Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Wójt Gminy:           Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Zastępca Wójta:     Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik:                Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Renata Zakowana - Oświadczenie

  • Kierownik USC: Magdalena Tomczak -  Oświadczenie
  • Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa : Wanda Zalewska - Oświadczenie
  • Podinspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie
  • Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie
  • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska - Oświadczenie
  • Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

______________________________________________________

Oświadczenie na rozpoczęcie kadecncji 2018-2023 - Wójt Monika Ciurzyńska 

Oświadczenie na zakończenie kadencji 2014-2018 - Wójt Monika Ciurzyńska

 

 

 

 

 

 


 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 13:09
Data modyfikacji: 17.06.2024 10:50
Liczba wyświetleń: 19167