bip gmina kampinos

2009-07-08 12:32:23

ODWOŁANIE PRZETARGU


Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łazy, Gm. Kampinos

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łazy, Gm. Kampinos zapisanej w Księdze Wieczystej WA1G/00045619/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim stanowiącej działkę ewid. nr 39/2

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  

Wójt Gminy Kampinos

odwołuje

przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 39/2 o powierz. 0,0700 ha położonej we wsi Łazy Gm. Kampinos

 

Przetarg ogłoszony był na dzień 10 lipca 2009 r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy Kampinos

 

Powodem odwołania jest zgłoszenie roszczeń o nabycie przedmiotowej nieruchomości przez spadkobiercę ostatniego przed nacjonalizacją właściciela nieruchomości.

 

Wójt Gminy Kampinos

/-/ mgr inż. Tomasz Tymoftyjewicz

 

Informacje o artykule

Autor: Referat ŚG, (22) 725 00 40 w. 22
Zredagował(a):
Data powstania: 08.07.2009 12:32
Data modyfikacji: 08.07.2009 12:36
Liczba wyświetleń: 1611