bip gmina kampinos

2013-04-08 12:42:53

Zarządzenie Wójta Gm. Kampinos Nr 0050.18.2013


w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 0050.9.2013 Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w 2013 roku – Zadanie nr 1

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 08.04.2013 12:42
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1534