bip gmina kampinos

2013-06-13 14:24:58

Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM - Zadanie nr 2


Wójt Gminy Kampinos OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2013 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu: rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w Gminie Kampinos w 2013 roku – Zadanie nr 2.

Termin składania ofert upływa: 4 lipca 2013 r., o godz. 15.30

Druk OFERTY i SPRAWOZDANIA do pobrania.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz załączniki (Ogłoszenie i wzory kart ocen) 2013-06-13 14:29:55

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 13.06.2013 14:24
Data modyfikacji: 13.06.2013 14:26
Liczba wyświetleń: 1917