bip gmina kampinos

2013-07-08 15:06:03

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 2


W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom w Gminie Kampinos w 2013 roku – Zadanie nr 2

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację  zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera poniższy załącznik.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Kampinos 2013-07-08 15:08:39

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 08.07.2013 15:06
Data modyfikacji: 08.07.2013 15:07
Liczba wyświetleń: 1551