bip gmina kampinos

2013-10-08 15:00:48

INFORMACJA o SPOTKANIU


w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Wójt Gminy Kampinos zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kampinos do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. 

SPOTKANIE z dyskusją odbędzie się we wtorek 15 października o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos (ul. Niepokalanowska 3).

Uwagi do Projektu Programu Współpracy na rok 2014 można wnosić ustnie i pisemnie podczas spotkania w dniu 15 października lub pisemnie drogą elektroniczną (na załączonym Formularzu) na adres e-mail: adm@kampinos.pl (w tytule: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2014"), do dnia 31 października br. 

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 2013-10-08 15:02:32
załącznik Projekt Uchwały 2013-10-08 15:04:37
załącznik FORMULARZ konsultacyjny 2013-10-08 15:05:30

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 08.10.2013 15:00
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2278