bip gmina kampinos

2014-12-03 14:37:30

Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"


INFORMACJA!!!

Z uwagi na duże rozmiary plików stanowiących Załącznik nr 16 do SIWZ - Projekt budowlany sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz niemożność przesłania ich na serwer nie ma możliwości zamieszczenia ich na stronie.
Załączniki te są dostępne do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kampinos w pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.
W celu zapewnienia obecności pracownika Urzędu upoważnionego do udostępnienia ww. dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu: 22 725 00 40 wew. 27.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2014-12-03 14:38:26 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załacznik nr 11- przedmiar - kanalizacja Komorów 2014-12-03 14:44:45 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załacznik nr 11- przedmiar - kanalizacja Podkampinos 2014-12-03 14:45:05 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załacznik nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonanaia i odbioru robót budowlanych 2014-12-03 14:45:50 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załacznik nr 13 - Wykaz przyłaczy z adresami domów z numerami działek do podłaczenia - Komorów 2014-12-03 14:47:56 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załacznik nr 13 - Wykaz przyłaczy z adresami domów z numerami działek do podłaczenia - Podkampinos 2014-12-03 14:48:24 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Podkampinos rys.1 2014-12-03 15:06:59 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Podkampinos rys.2 2014-12-03 15:08:21 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Podkampinos rys.3 2014-12-03 15:08:44 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Komorów rys.1 2014-12-03 15:09:17 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Komorów rys.2 2014-12-03 15:09:38 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Komorów rys.2a 2014-12-03 15:10:13 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Komorów rys.3 2014-12-03 15:10:38 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Komorów rys.4 2014-12-03 15:11:05 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Komorów rys.5 2014-12-03 15:11:30 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 14 - Lokalizacja domów do podłączenia - Komorów rys.6 2014-12-03 15:12:11 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 15 - Część opisowa projektu - Komorów dr. wojewódzka 2014-12-03 15:29:27 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 15 - Część opisowa projektu - Komorów 2014-12-03 15:29:59 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik nr 15 - Część opisowa projektu - Podkampinos 2014-12-03 15:30:35 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014-12-03 15:31:17 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Modyfikacja SIWZ - załącznika nr 10 2014-12-04 11:24:10 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załacznik nr 10 po modyfikacji 2014-12-04 11:24:39 Zielerowicz Katarzyna
załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2014-12-23 12:37:35 Zielerowicz Katarzyna
załącznik modyfikacja 2014-12-23 12:49:54 Zielerowicz Katarzyna
załącznik SIWZ po modyfikacji 2014-12-23 12:50:35 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 29 grudnia 2014r. 2014-12-29 13:41:18 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Modyfikacja SIWZ nr 3 z dnia 29 grudnia 2014r. 2014-12-29 13:42:04 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie 1 2014-12-31 11:28:13 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie 2 2014-12-31 11:28:31 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Modyfikacja SIWZ nr 4 z dnia 7.01.2015r 2015-01-07 15:04:02 Zielerowicz Katarzyna
załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 7.01.2015r. 2015-01-07 15:05:39 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 7.01.2015 2015-01-07 15:38:18 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Modyfikacja SIWZ nr 5 z dnia 7.01.2015r (dotyczy ilości przyłaczy) 2015-01-07 15:39:38 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Komorów 2015-01-07 15:40:53 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Podkampinos 2015-01-07 15:46:11 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie 3 2015-01-07 15:46:46 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 13 - Wykaz przyłaczy Podkampinos 2015-01-08 08:01:01 Zielerowicz Katarzyna
załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania 2015-02-04 07:42:20 Zielerowicz Katarzyna
załącznik zawiadomienie o udzieleniu zamówienia 2015-02-09 15:26:03 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy 2015-02-09 15:33:09 Zielerowicz Katarzyna

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 03.12.2014 14:37
Data modyfikacji: 24.12.2014 09:49
Liczba wyświetleń: 3488