bip gmina kampinos

2009-07-29 12:53:35

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
2. Opis obiektu - Zał. 1
3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw wojskowych i OC
Ryszard Antosik

pok. 6, tel. (22) 725 00 40 wew. 21
e-mail:
kryzys@kampinos.pl
 


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  za pośrednictwem Wójta Gminy Kampinos w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 223, poz. 2268 z 2004 r. z pozn. zmianami)

Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.


PRZEPISY PRAWNE w Agroturystyce

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  (DZ.U. 2004 nr 173 poz. 1807) Pobierz plik w formacie pdf
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity
  (DZ.U.2000 nr 14 poz.176) Pobierz plik
  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 16 listopada 2006 roku
  (Dz.U.2006 nr 217 poz 1588)
  Pobierz plik
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
  (DZ.U. 2001 nr 81 poz.889) Pobierz plik
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
  (DZ.U. 2004 r. nr 223 poz.2268) z późn. zmianami Pobierz plik
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (DZ.U. 2006 nr 22 poz. 169) Pobierz plik
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
  (DZ.U. 2001 nr 63 poz. 634) P
  obierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze
  (DZ.U. 2004 nr 104 poz 1096) Pobierz plik
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (Dz.U.2006 nr 171 poz. 1225) Pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sprzedaży bezpośredniej
  (DZ.U. 2007 nr 5 poz.38) Pobierz plik

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (agroturystyka) 2009-07-29 13:56:26
załącznik ZAŁĄCZNIK nr 1 - Opis obiektu 2009-07-29 13:59:44
załącznik ZAŁĄCZNIK nr 2 - Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 2009-07-29 14:01:40

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.07.2009 12:53
Data modyfikacji: 30.07.2009 11:39
Liczba wyświetleń: 7475