bip gmina kampinos

2015-06-11 16:26:44

Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE


Wójt Gminy Kampinos OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2015 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2015 roku – ZADANIE NR 3

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Termin składania ofert upływa: 2 lipca 2015 r., o godz. 15.30

Formularz OFERTY do pobrania.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie 2015-06-11 16:33:55
załącznik Zał. Nr 1 - Ogłoszenie oraz 2,3,4 - Karty ocen 2015-06-12 14:24:41

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 11.06.2015 16:26
Data modyfikacji: 11.06.2015 16:32
Liczba wyświetleń: 1270