bip gmina kampinos

2015-08-25 15:12:49

Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"


INFORMACJA:

W związku z dużą ilością pytań skierowanych przez Wykonawców, Zamawiajacy stwierdził potrzebę przebudowania treści przedmiotu zamówienia, co wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu skladania ofert.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie o zamówieniu 2015-08-25 18:55:07 Wilczyńska Magdalena
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-08-25 18:55:41 Wilczyńska Magdalena
załącznik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 2015-08-25 18:56:32 Wilczyńska Magdalena
załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2015-09-04 14:27:38 Wilczyńska Magdalena
załącznik SIWZ po modyfikacji 2015-09-04 14:28:43 Wilczyńska Magdalena
załącznik modyfikacja SIWZ 2015-09-04 14:35:01 Wilczyńska Magdalena
załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2015 2015-09-10 13:22:13 Wilczyńska Magdalena
załącznik modyfikacja SIWZ z dnia 10.09.2015 2015-09-10 13:23:03 Wilczyńska Magdalena
załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 10.09.2015 2015-09-10 13:24:11 Wilczyńska Magdalena
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.09.2015 2015-09-18 14:20:33 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 1 2015-09-18 14:21:03 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 2 2015-09-18 14:21:19 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zmodyfikowany załacznik nr 9 z dnia 18.09.2015 2015-09-18 14:23:24 Zielerowicz Katarzyna
załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 18.09.2015 2015-09-18 14:29:08 Zielerowicz Katarzyna
załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania 2015-10-06 10:30:02 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015-10-15 09:40:41 Zielerowicz Katarzyna
załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy 2015-10-19 14:29:28 Wilczyńska Magdalena

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Wilczyńska
Data powstania: 25.08.2015 15:12
Data modyfikacji: 10.09.2015 13:27
Liczba wyświetleń: 2216