bip gmina kampinos

2015-10-29 14:49:25

Ogłoszenie o naborze wniosków dla spółek wodnych


Wójt Gminy Kampinos informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dotację dla spółek wodnych zgodnie z uchwałą nr XIX/69/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.

Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.
Termin składania wniosków: do dnia 5 listopada 2015 r. do godz. 15:30.
Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Kampinos na pomoc finansową dla spółek wodnych: 20 000,00 zł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Wilczyńska
Data powstania: 29.10.2015 14:49
Data modyfikacji: 29.10.2015 14:51
Liczba wyświetleń: 1684